Menu

PROHEALTH: Official Press Release (Greek)

PROHEALTH logo RGBLogo FP7-gen-RGB

Στο ερευνητικό πρόγραμμα PROHEALTH, απονεμήθηκε η μεγαλύτερη χορηγία στον τομέα της υγείας των ζώων, στην ιστορία της Ε.Ε.

Κοινοπραξία 22 Ακαδημαϊκών, Βιομηχανικών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων από 11 Χώρες, θα διερευνήσουν νέους τρόπους για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της σύγχρονης ζωικής παραγωγής.

17 Δεκεμβρίου 2013 - Newcastle upon Tyne, Ηνωμένο Βασίλειο - PROHEALTH, μια κοινοπραξία 22 εταίρων στην έρευνα από 11 ευρωπαϊκές χώρες, που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Newcastle, έχει απονεμηθεί η μεγαλύτερη χορηγία που έχει ποτέ δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στον τομέα της υγείας των ζώων (11,9 εκατ. €) για την εξεύρεση νέων λύσεων συμβίωσης των σύγχρονων συστημάτων ζωικής παραγωγής και την βιωσιμότητα τους. Το έργο επικεντρώνεται στη διερεύνηση τρόπων για την αύξηση της ποιότητας της ζωικής παραγωγής, τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη διατήρηση της κερδοφορίας των αγροτών, και αυτών που ζουν από την ζωική παραγωγή τροφίμων . Το πρόγραμμα PROHEALTH ξεκίνησε σήμερα με τη συνάντηση των εταίρων στο Newcastle upon Tyne στην Αγγλία.

Το πρόγραμμα PROHEALTH (PROduction HEALTH – Sustainable intensive pig and poultry production) είναι ένας ισχυρός συνδυασμός δέκα ακαδημαϊκών εταίρων, μίας Ευρωπαϊκής οργάνωσης, τεσσάρων συνεργατών του κλάδου, και επτά μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στον τομέα της κτηνιατρικής και της επιδημιολογίας, την φυσιολογία και ανοσολογία των ζώων, κοινωνικοοικονομικά , τη γενετική και τη διατροφή , καθώς και την ευημερία και παραγωγή χοίρων και πουλερικών. Τα μέλη του προγράμματος προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία και την Ελβετία. Με την εμπειρία και τη γεωγραφική εκπροσώπηση, το πρόγραμμα PROHEALTH βρίσκεται στην ιδανική θέση να αντιμετωπίσει την επιστημονική πρόκληση, να αντλήσει επιδημιολογικά δεδομένα, να αξιολογήσει τις διάφορες δοκιμασίες και πειράματα κατά τη διάρκεια των δοκιμών των διαφόρων συστημάτων της καθημερινότητας και να μεταφέρει/διαδώσει τα αποτελέσματα.

«Με την έναρξη του τον Δεκέμβριο του 2013, ο πρωταρχικός στόχος του πενταετούς προγράμματος PROHEALTH είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της εντατικής εκτροφής χοίρων και πουλερικών στην Ευρώπη. Το σημείο κλειδί της διαφοράς είναι μια ολιστική προσέγγιση που να επικεντρώνεται στην κατανόηση της πολυπαραγοντικής διάστασης των ζωικών ασθενειών που συνδέονται με την εντατικοποίηση της παραγωγής , και χρησιμοποιώντας αυτή τη γνώση για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και να διαδοθούν αποτελεσματικές στρατηγικές λύσεις ελέγχου και βελτίωσης για τον περιορισμό των επιπτώσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου του Newcastle, Καθηγητής κ. Steve Homans.

Για το σκοπό αυτό, το PROHEALTH θα επικεντρωθεί σε ασθένειες στην παραγωγή χοίρων και πουλερικών (κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, όρνιθες αυγοπαραγωγής και γαλοπούλες), που εκτρέφονται σε ένα ευρύ φάσμα εντατικών συστημάτων παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολυπλοκότητα, αιτιότητα, έκταση και οι κίνδυνοι των διαφόρων νόσων και οι αλληλεπιδράσεις τους θα μελετηθούν σε συνθήκες κτηνοτροφικής μονάδας. Θα εφαρμοστούν επιδημιολογικές και πειραματικές προσεγγίσεις για τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της γενετικής προδιάθεσης (ζώου) και των περιβαλλοντικών παραγόντων στρες (στέγαση, διατροφή, διαχείριση), μαζί με την δυναμική επίδραση του περιβάλλοντος σχετικά με τις νόσους.

«Αυτή είναι μια πολύ καλή κοινοπραξία με συνέργεια», δήλωσε ο Alejandro Bernal, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Zoetis και Πρόεδρος της περιοχής Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, ως ο αποκλειστικός συνεργάτης φαρμακευτικής εταιρείας της κοινοπραξίας. «Όλα τα μέλη μπορούν να επωφεληθούν, από το συνδυασμό της τεχνογνωσίας και τους πόρους τους, σε τι είναι ίσως το μεγαλύτερο ερευνητικό δίκτυο για πουλερικά και χοίρους στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας ιδιωτικής/δημόσιας πρωτοβουλίας για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης μας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος και να βελτιώσουμε την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.»

Το πρόγραμμα PROHEALTH θα παραδώσει νέα διαγνωστικά μέσα που θα προβλέπουν την τάση ανάπτυξης των παραγωγικών νόσων, εργαλεία επικοινωνίας για την αύξηση της αντίληψης και την ανταλλαγή γνώσεων (π.χ. e-learning), και θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της τεχνολογικής προόδου. Βάζοντας τις πολυπαραγοντικές στρατηγικές βελτίωσης σε πράξη, θα οδηγήσουν σε βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σε ένα περιβάλλον καλής μεταχείρισης των ζώων, σύμφωνα με την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, βελτιώνοντας έτσι τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής χοίρων και πουλερικών σε ολόκληρη την Ε.Ε. Μέσω των αποτελεσμάτων, θα ανεβεί επίσης και ο πήχης για τη ζωική παραγωγή σε όλο τον κόσμο.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) θεωρεί ότι μέσα στα επόμενα 40 χρόνια η παγκόσμια ζήτηση για ζωικές πρωτεΐνες θα αυξηθεί κατά 50%. Η βιωσιμότητα είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας ζήτησης για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα, σε προσιτές τιμές, ενώ θα υπάρχει η καλύτερη χρήση φυσικών πόρων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ), το 30% της παραγωγής τροφίμων χάνεται είδη λόγω λοιμωδών και μη λοιμωδών νόσων που εμφανίζονται στις κτηνοτροφικές μονάδες τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και Παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα PROHEALTH θα στοχεύσει στην αντιμετώπιση αυτής της απώλειας, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί, θα περιορίσει την ικανότητα ης παραγωγής να ανταποκριθεί στη ζήτηση για ζωική πρωτεΐνη, καθώς επίσης το γεγονός ότι θα θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

Σχετικά με το University of Newcastle:

Η Σχολή Γεωπονίας, Τροφίμων και Αγροτικής Ανάπτυξης (AFRD) του Πανεπιστημίου του Newcastle (UNEW) είναι κορυφαίο ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου για την εκπαίδευση και την έρευνα στα συστήματα εκτροφής χοίρων και πουλερικών και επιλέχθηκε από το βρετανικό 'Pig Executive' ως το Εθνικό Κέντρο Χοιροτροφικής Έρευνας και Ανάπτυξης. Το UNEW έχει επίσης μία ισχυρή παράδοση στην έρευνα κοινωνικών ζητημάτων που συνδέονται με την παραγωγή τροφίμων. Η έρευνα διεξάγεται στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις και σε συνεργασία με Βρετανικούς και Ευρωπαϊκούς παραγωγούς κτηνοτροφίας. Το Ινστιτούτο για την Έρευνα στην Βιωσιμότητα στο Πανεπιστήμιο του Newcastle (NiReS) επιτρέπει την διεξαγωγή αυτής την έρευνας στο πλαίσιο της βιωσιμότητας.

Οι συνεργάτες του προγράμματος PROHEALTH είναι οι ακόλουθοι:

• Newcastle University, UK (Project Co-Ordinator)
• accelopment AG, CH
• Aviagen, UK
• Conseils et Competences en Productions Animales (CCPA Group), FR
• Coren S.C.G., ES
• European Forum of Farm Animal Breeders, NL
• Ghent University, BE
• Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), FR
• JSR Genetics Ltd, UK
• MTT Agrifood Research Finland, FI
• Poultry Health Services Ltd, UK
• Pig Champ Pro Europa Sl, ES
• The Danish Agriculture & Food Council, The Pig Research Centre, DK
• The University of Nottingham, UK
• Tivix Europe Sp Zoo, PL
• University of Copenhagen, DK
• University of Reading, UK
• Vedanko Bvba, BE
• Veterinary Research Institute, CZ
• VitaΤrace Nutrition Ltd, CY
• Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW), PL
• Zoetis International Services Sas, FR